top of page
Image by Joss Woodhead

שאלות נפוצות

Sky
  • כיצד ניתן לפרסם באתר ?
    יש לשלוח בקשה לכתובת המייל: ceo@aeroclub.org.il
  • כיצד ניתן לרכוש ביטוח לתחומי הצניחה-החופשית, מצנחי-רחיפה או גלישה אוירית ?
    ניתן לפנות ישירות לסוכן הביטוח אור גרוס: Orgross1@gmail.com או בטלפון: 050-2255299
  • ביטוח להטסת טיסנים - היכן וכיצד לרכוש ומה הוא מכסה?
    ניתן לרכוש ביטוח להטסת טיסנים ורחפנים, כחלק מהחברות בקלוב התעופה לישראל טיסנאות. פרטים בקישור: ביטוח (aeroclub.org.il)
bottom of page