top of page
עו"ד אלי יעקב אלראי

עו"ד אלי יעקב אלראי (קירשנבוים) ז"ל
קרן שמטרתה מתן מלגות לשוחרי התעופה הספורטיבית בישראל

Sky

אודות

נולד בשנת 1898 בעיר ראדום שבפולין כבכור בין שבעה ילדים להוריו יצחק וציפה קירשנבוים מפעילי המזרחי בפולין.

סיים לימודי הנדסה בוורשה ועלה לארץ בשנת 1924 והחל ללמוד במכון למדעי היהדות בשנתה הראשונה של האוניברסיטה העברית בירושלים.  בהמשך למד משפטים והוסמך בשנת 1931 כעורך-דין. ועסק בעריכת דין מאז, תחילה בירושלים ואח"כ בתל אביב.

עו"ד אלי יעקב אלראי קלוב התעופה לישראל

רקע היסטורי

מחלוצי ומיוזמי התעופה בארץ. ממייסדי הקלוב לתעופה בארץ ישראל ביחד עם ישראל שוחט, דב הוז ואליהו גולומב. מפעילי הקלוב עשרות שנים ולבסוף כיו"ר המועצה. הקים את מחנה הדאייה הראשון בשנת 1936 בגבעת ברנר ואח"כ-  השני בכפר ילדים. בוגרי המחנות האלה היוו את הגרעין היסודי של טייסינו בזמן מלחמת השחרור. המשיך אח"כ ביחד עם דב הוז, יצחק בן-יעקב וי. גולדין בהקמת התעופה בישראל, למען תוכל למלא את תפקידה בהגנת הישוב.

למד טיסה באנגליה והוכשר כטייס אזרחי. ביחד עם המהנדס דב הלברשטדט הצליח לרכוש ולהביא בשנים 1936-7 את הדאונים והאווירונים הראשונים ששימשו בתור גרעין להקמת התעופה בישראל. 

ייצג עם דב הלברשטדט את התעופה בארץ-ישראל בפעם הראשונה בכינוס התעופה העולמי של הפדרציה האווירונאוטית הבינלאומית ,שהתקיימה בשנת  1936 בוורשה. ייצג שנים רבות את ישראל בפדרציה ונבחר כסגן יו"ר הפדרציה.

בשנת 1941 ארגן וביצע את הג'ימכאנה הראשונה למכוניות ולאופנועים באיצטדיון בתל-אביב.

בשנת 1934 יסד בתל-אביב ביחד עם מר יהודה נדיבי, מזכיר העיר תל-אביב, את אגודת "זהירות" שנכדתה הנוכחית היא הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מפעילי וממייסדי "אגודה למען האסיר והעבריין" ביחד עם ד"ר אלכסנדר רוזנפלד.

משנת 1947 עד הקמת המדינה חבר פעיל בוועד ומזכיר כבוד של האגודה לעזרת האסיר והעציר היהודי "לאסירינו" שהוקמה ע"י הועד הלאומי.  עמד לימינו של שמחה אבן-זהר , יו"ר הועד בכל המבצעים הקשים של שחרור אסירי ציון והקלת מצבם. הצליח ביחד אתו להחתים על הסכם של שיתוף פעולה את כל הזרמים ביישוב למרות חילוקי דעות קיצוניים.

בשנת 1983 קיבל את פרס יו"ר הכנסת על פעילותו למען איכות החיים. בשנת 1984 קיבל אות יקיר העיר תל אביב על פעילותו לטובת הציבור ומלחמתו למען קדושת חיי האדם.

עו"ד אלי יעקב אלראי  קלוב התעופה לישראל
bottom of page