top of page
איגוד הצניחה-566.jpg
לוגו קלוב התעופה לישראל צניחה חופשית

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

צניחה חופשית (באנגלית: SKYDIVING / PARACHUTING) היא ספורט-תעופה אתגרי בה אדם קופץ ממטוס, נופל נפילה חופשית למשך זמן קצוב ואז פותח את המצנח ונוחת על הקרקע. תחום ספורט זה מאורגן בישראל ע"י קלוב התעופה לישראל/איגוד הצניחה הישראלי, במסגרת הפדרציה הבינלאומית לספורט התעופה FAI.

 • Untitled design (78)
 • 4
 • 2
 • 3
 • Untitled design (77)
Sky

איך זה עובד?

הצנחנים ממריאים במטוס יעודי לצניחה חופשית ומגיעים לגובה של עד  15,000 רגל.  הם קופצים ומתחילים בנפילה חופשית עד הגעתם לגובה של כ-3,500 רגל, ובגובה זה פותחים הקופצים את המצנח כדי להאט את מהירות הנפילה ולנחות בבטחה על הקרקע. מרגע שהמצנח נפרש, הצנחן יכול לשלוט בכיוון צניחתו בעזרת שני הגאים.

הידעת?

 • משיכה במיתר ההיגוי הימני או השמאלי תסובב את המצנח ימינה או שמאלה בהתאמה. בצורה זו, יכול הצנחן לכוון את עצמו לנחיתה במיקום מסוים ובטוח.

 •  על מנת לקבל רישיון צניחה, חייב הצנחן המתלמד לעבור קורס ולצנוח צניחות הדרכה.

 •  על מנת לנחות, על הצנחן למשוך בשני הבלמים יחד ואז המצנח שנטייתו הטבעית כלפי מטה, מתאזן ומגיע לטיסה אופקית מקבילה לקרקע.

 •  למרות השם בעברית "מצנח", הציוד המשמש לצניחה חופשית ספורטיבית מורכב ממצנח אשר מבנהו ככנף. צורה זו מאפשרת למצנח להתנהג כ"דאון" - צבירת מהירות יכולה לאפשר עילוי, עילוי ניתן להמיר למרחק, מרחק ניתן להמיר לצבירת מהירות וחוזר חלילה.

קישורים חשובים

צניחה חופשית קלוב התעופה לישראל

שאלות נפוצות

 • כיצד ניתן לפרסם באתר ?
  יש לשלוח בקשה לכתובת המייל: ceo@aeroclub.org.il
 • כיצד ניתן לרכוש ביטוח לתחומי הצניחה-החופשית, מצנחי-רחיפה או גלישה אוירית ?
  ניתן לפנות ישירות לסוכן הביטוח אור גרוס: Orgross1@gmail.com או בטלפון: 050-2255299
 • ביטוח להטסת טיסנים - היכן וכיצד לרכוש ומה הוא מכסה?
  ניתן לרכוש ביטוח להטסת טיסנים ורחפנים, כחלק מהחברות בקלוב התעופה לישראל טיסנאות. פרטים בקישור: ביטוח (aeroclub.org.il)
link
Sky

גלריית צניחה חופשית

gallery
bottom of page