top of page
איגוד הצניחה-566.jpg
לוגו קלוב התעופה לישראל צניחה חופשית

האיגוד הישראלי לצניחה חופשית

צניחה חופשית (באנגלית: SKYDIVING / PARACHUTING) היא ספורט-תעופה אתגרי בה אדם קופץ ממטוס, נופל נפילה חופשית למשך זמן קצוב ואז פותח את המצנח ונוחת על הקרקע. תחום ספורט זה מאורגן בישראל ע"י קלוב התעופה לישראל/איגוד הצניחה הישראלי, במסגרת הפדרציה הבינלאומית לספורט התעופה FAI.

  • Untitled design (78)
  • 4
  • 2
  • 3
  • Untitled design (77)
Sky

איך זה עובד?

הצנחנים ממריאים במטוס יעודי לצניחה חופשית ומגיעים לגובה של עד  15,000 רגל.  הם קופצים ומתחילים בנפילה חופשית עד הגעתם לגובה של כ-3,500 רגל, ובגובה זה פותחים הקופצים את המצנח כדי להאט את מהירות הנפילה ולנחות בבטחה על הקרקע. מרגע שהמצנח נפרש, הצנחן יכול לשלוט בכיוון צניחתו בעזרת שני הגאים.

הידעת?

  • משיכה במיתר ההיגוי הימני או השמאלי תסובב את המצנח ימינה או שמאלה בהתאמה. בצורה זו, יכול הצנחן לכוון את עצמו לנחיתה במיקום מסוים ובטוח.

  •  על מנת לקבל רישיון צניחה, חייב הצנחן המתלמד לעבור קורס ולצנוח צניחות הדרכה.

  •  על מנת לנחות, על הצנחן למשוך בשני הבלמים יחד ואז המצנח שנטייתו הטבעית כלפי מטה, מתאזן ומגיע לטיסה אופקית מקבילה לקרקע.

  •  למרות השם בעברית "מצנח", הציוד המשמש לצניחה חופשית ספורטיבית מורכב ממצנח אשר מבנהו ככנף. צורה זו מאפשרת למצנח להתנהג כ"דאון" - צבירת מהירות יכולה לאפשר עילוי, עילוי ניתן להמיר למרחק, מרחק ניתן להמיר לצבירת מהירות וחוזר חלילה.

קישורים חשובים

צניחה חופשית קלוב התעופה לישראל

שאלות נפוצות

link
Sky

גלריית צניחה חופשית

gallery
bottom of page